Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme oziroma nosilci skupnih načrtov za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Skupni deleži nastale in zbrane odpadne električne in elektronske opreme, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za leto 2018 izpolniti, so naslednji:

  • za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o., 12,89 %,
  • za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o., 6,45 %,
  • za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o., 8,43 %,
  • za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o., 11,08 %,
  • za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o., 61,15 %.

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3516/sklep-o-dolocitvi-delezev-izpolnjevanja-obveznosti-za-katere-morajo-proizvajalci-elektricne-in-elektronske-opreme-za-leto-2018-zagotoviti-zbiranje-in-obdelavo-odpadne-elektricne-in-elektronske-opreme

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter