16. avgusta 2017 je stopila v veljavo mednarodna Konvencija Minamata o živem srebru, katere cilj je varovanje človekovega zdravja in okolja pred antropogenimi izpusti živega srebra in živosrebrovih spojin v zrak, zemljo ali vodo.

Konvencijo je ratificirala tudi Slovenija maja letos (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/17). Prvo srečanje konference članic bo septembra v Ženevi.

Več: http://www.mercuryconvention.org/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter