Firma:
ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o.
Skrajšana firma:
ZEOS, d.o.o.
Sedež:
Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče
Direktor:
mag. Emil Šehić
Osnovni kapital:
481.724,00 EUR
Tel:
+ 386 1 366 85 41
Fax:
+ 386 1 366 85 82
E-naslov:
info@zeos.si
Davčna številka:
SI46184554
Matična številka:
2154528
Hčerinsko podjetje:
ZEOS eko-sistem d.o.o. – www.zeos.ba
Spletna stran:
www.zeos.si

Projekti:

Life Gospodarjenje z e-odpadki bo družba ZEOS izvajala v času od 2016 do 2020 in je namenjen ozaveščanju ciljnih skupin o pomembnosti pravilnega ravnanja z OEEO/OPBA ter vplivanju na spremembe njihovega vedenja.
Projektna spletna stran:
www.e-odpadki.zeos.si
Facebook:
www.facebook.com/eodpadki
Twitter:
www.twitter.com/eodpadki
Flickr:
www.flickr.com/photos/eodpadki/albums
LIFE Slovenska OEEO kampanja je družba ZEOS izvajala v letih 2011 in 2013 in je bil namenjen dolgoročnemu dvigovanju ozaveščenosti ciljnih javnosti glede ustreznega ravnanja z OEEO in OPBA.
Projektna spletna stran:
www.life.zeos.si
Facebook:
www.facebook.com/odlocuj
Flickr:
www.flickr.com/photos/odlocuj

Članstvo:

  • WEEE Forum – evropsko združenje skupnih shem ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo www.weee-forum.org
  • EucoLight– evropsko združenje skupnih shem ravnanja z odpadnimi sijalkami www.weee-forum.org
  • Zbornica komunalnega gospodarstva – interesno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na področju komunalnih dejavnosti www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva