Dokumenti in povezave

Obrazec za registracijo proizvajalcev baterij in akumulatorjev

Naročilo za prevzem oz. oddajo odpadne EE opreme

Vloga za vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev EEO

Prijava dejavnosti proizvajalcev oz. pridobiteljev EEO

Letno poročilo ZEOS za leto 2018

Letno poročilo ZEOS za leto 2017

Letno poročilo ZEOS za leto 2016

Letno poročilo ZEOS za leto 2015

Letno poročilo ZEOS za leto 2014

Letno poročilo ZEOS za leto 2013

Letno poročilo ZEOS za leto 2012

Letno poročilo ZEOS za leto 2011

Letno poročilo ZEOS za leto 2010

Letno poročilo ZEOS za leto 2009

Letno poročilo ZEOS za leto 2008

Letno poročilo ZEOS za leto 2007

je organ v sestavi Ministrstva za finance RS, ki je leta 2014 združil delovanje Carinske uprave RS in Davčne uprave RS. Finančna uprava RS opravlja naloge davčne službe, vključno z nalogami carinske službe in v omejenem obsegu tudi naloge finančne straže.

zagotavlja zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbuja in usklajuje prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, ki ob skrbi za družbeno blaginjo temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov.

je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor RS. Opravlja strokovne, analitične in regulatorne oziroma upravne naloge s področja okolja na nacionalni ravni.